Menjador

GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR

Des del curs 2007 – 2008 la gestió integral del Servei de menjador està a càrrec de l’empresa TENO amb seu a Barcelona.

TENO és l’encarregada de la contractació i gestió del monitoratge i personal de cuina, així com, del proveïment i control alimentari.

Els menús són elaborats i consensuats per personal qualificat: dietistes, nutricionistes i caps de cuina.

La supervisió i coordinació de totes les qüestions de caràcter alimentaries, educatives o administratives corresponen al Consell Escolar de Centre. Aquest delega les competències a la Comissió de Menjador que es reuneix, periòdicament, amb els representants de l’empresa Teno per fer seguiment del funcionament i/o incidències que puguin sorgir.

Entenem que tota activitat realitzada dins l’escola ha d’incloure una intencionalitat pedagògica, és per això que els monitors/es no es plantegen la seva tasca com únicament de vigilància sinó també com educativa.

L’estona de menjador possibilita treballar els hàbits propis de l’hora de dinar així com també aspectes socialitzadors, aprendre a gaudir del temps lliure a través de l’organització del joc i aspectes creatius que ajudin al desenvolupament de l’autonomia personal.

Creiem important que el Projecte de Menjador Escolar sigui una continuïtat del Projecte Educatiu de l’escola i sigui sempre present a l’hora de programar les activitats a realitzar.

 

BIQB3195