Funcionament del Menjador

 IMG_0810

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGAMENT

El pagament dels alumnes fixos es farà els primers dies de cada mes mitjançant domiciliació bancària.

En cas de retornament del rebut s’aplicarà el recàrrec de 3,00 € en concepte de despeses bancàries.

Els alumnes esporàdics poden pagar l’import del menú a la coordinadora de la gestió del menjador.

DEVOLUCIONS

Els alumnes fixos que per a qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar abans de les 9,30h i se’ls retornarà la quantitat de 2€ (en concepte d’absentisme) corresponent al dinar del dia.  En cas de no avisar, no se’ls farà la devolució d’aquest import. Els abonaments de les absències es faran efectius en el rebut del mes següent.

El Telèfon de contacte és: 665009476

El no pagament dels rebuts corresponents a dos mesos, suposarà que el nen no es podrà quedar a dinar fins que el deute sigui liquidat.

SORTIDES:

Els infants que habitualment fan ús del servei de menjador, els dies de sortida, se’ls farà pícnic (entrepans, un suc, aigua i una fruita) de manera que no cal que el portin de casa.

Si no es desitja que se li prepari el pícnic de l’escola, cal comunicar-ho a la coordinadora del menjador 1 setmana abans. En aquests casos es farà la devolució estipulada en cas d’absència.

PREUS

Disposem de preus diferenciats per als fixos i per als esporàdics. Es considera fix aquell nen/a que es quedi sempre el mateixos dies de la setmana, com a mínim 2 dies. Serà esporàdic el que es quedi algun dia puntual.

Els preus de cada curs es comunicaran a principi del curs escolar.

3. NORMES GENERALS DEL MENJADOR

Els infants que facin ús del menjador escolar estaran sempre sota la vigilància un monitor/a, tant a l’hora de dinar com a l’estona d’activitats.

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT.

  • No es pot sortir sol fora del recinte escolar. En cas d’haver de sortir caldrà que siguin recollits per un adult.
  • L’escola restarà tancada de 12 hores a 15 hores per a qui no es quedi al menjador.
  • Si algun nen/a ha de prendre algun medicament ha de portar l’autorització signada per les famílies i la recepta del metge.
  • Els nens/es amb al·lèrgia o intolerància a algun tipus d’aliments hauran de portar el certificat del metge que ho acrediti.
  • Si algú pren mal, cal avisar immediatament a la coordinadora i, si s’escau aquesta avisara les famílies corresponents. També s’ha de notificar al tutor/a del nen/a quina ha estat la incidència per si aquesta tingués conseqüències posteriors.
  • Si l’accident requereix atenció mèdica s’avisarà a la família. Si ells no poden venir a buscar el nen/a per portar-lo al centre d’assistència es trucarà un taxi, sempre i quan les famílies tinguin signada l’autorització per portar-los en cotxe.

El material específic que cal portar al menjador és:

P.3: 2 pitets de roba grans a dins d’una bossa de roba, tot amb el nom marcat.

P.4: 1 pitet de roba grans i  1 tovalló, tot amb el nom marcat.

P.5 a 6è: 2 tovallons a dins d’una bossa de roba, tot amb el  nom marcat.

Els alumnes han de mantenir un comportament adequat i respectar la normativa vigent al centre.  Els responsables de menjador han d’informar a les famílies i a la direcció de les actuacions d’aquells  alumnes que de forma reincident no respectin la normativa vigent. Si després d’aplicar  les mesures adequades no s’ha obtingut un canvi cap al comportament esperat es seguiran les pautes establertes a les NOFC.

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR

De 8.30 a 9.30h del matí la coordinadora, l’Elena Díaz, és a l’escola per tal d’apuntar els/les alumnes que esporàdicament es queden a dinar o recollir les possibles incidències o absències a tenir en compte.

Un cop es tenen el nombre total de comensals es comunica a la cuinera.

Més tard de les 9.30h no es podrà quedar cap infant a dinar que no hagi avisat.

La mitjana de infants que es queden a dinar és aproximadament de 150, distribuïts en tres torns:

– 1er torn: de les 12h a 13h, dinen els nens/es de parvulari i 1r
– 2on torn: de 13 a 14h, dinen la resta de cursos de 2on a 6è.

Primer torn:

Les monitores recullen els infants de P.3, P.4 i P5 a les aules, renten mans i van cap al menjador.

Els alumnes de primer surten de l’aula, van a passar llista, rentar mans i entren al menjador.

A les 12.10 ja estan a taula amb els pitets posats i a punt per dinar. Un cop han acabat de dinar els alumnes de P3 van a dormir i els de P4 i P5 van al     pIMG_6322ati i, els dies establerts, fan activitats programades: tallers, jardí…

A les 14.30h uns es desperten i els altres entren a les classes renten les mans i es fa alguna activitat tranquil·la: explicar contes, cançons, jocs a la pissarra,… fins a les 15h que arriba la mestra.

 

Segon torn:

Els infants de 2n i 6è que es queden a dinar a les 12h baixen al porxo de l’escola on es reuneixen per cursos per passar llista.
Fan les  activitats programades per a cada dia. A les 13h entren a dinar.

En tots els grups, un cop han acabat de dinar, cada nen/a endreça el plat, coberts i got que estava utilitzant, deixant el seu espai preparat perquè els encarregats acabin de recollir.

Després de dinar tenen una estona de joc lliure i cap a dos quarts de tres, abans de tornar a les classes es duen a terme els hàbits higiènics personals corresponents.
Els alumnes pugen a les aules, uns 20 minuts abans de les tres, on realitzen una activitat tranquil.la: lectura, deures, jocs… per tal de començar relaxats l’activitat lectiva a les 15h.

Joc lliure i activitats:

Durant les estones de joc lliure els diferents espais de l’escola son utilitzats mantenint els grups que formen els torns de dinar. És a dir, els nens/es de Parvulari estan independents de la resta de cursos, a l’igual que els grups de 1r, 2n i 3r i els de 4r, 5è i 6è.

Els dies establerts i en les estones de lleure cada monitor amb el seu grup portarà a terme les activitats programades.

 

Normativa complerta del menjador NORMATIVA MENJADOR
 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s