Altres Serveis (SAM i SAT)

SAM (Servei d’atenció matinal)

És un servei que s’ofereix de 7,30 a 8,30 del matí per a tots aquells alumnes que per necessitats diverses han ser a l’escola abans de l’horari habitual d’inici de les classes.
El servei es dut a terme per l’Elena i la Rosa, monitores del menjador, que es fan càrrec d’aquests alumnes.

És una estona durant la qual els nens i nenes poden esmorzar i realitzar jocs de taula o lectura de contes.
El cost d’aquest servei està en funció de l’estona i els dies a la setmana en que s’utilitzi. Els preus són els següents:

2 dies/set

3 dies/set

4 dies/set

5 dies/set

½ hora

Setembre

16.33€

22.39€

28.49€

31.52€

22.39€

Octubre-maig

30.53€

42.63€

54.84€

60.83€

42.63€

Juny

14.63€

19.74€

24.86€

27.33€

19.74€

SAM, esporàdic……………….6€

SAT (Servei d’atenció de tarda)

Aquest servei ofereix de 16,30 a 17,30 de la tarda. Oferix la possibilitat de berenar i dur a terme diferents tallers:
Dilluns: cuina
Dimarts: jocs de taula
Dimecres: manualitats
Dijous: racons de joc simbòlic
Divendres: joc lliure
És una activitat realitzada per la  Rosa i la Núria, monitores de menjador, que organitzen i duen a terme les diferents activitats.

SAT 1dia/set 2 dies/set 3 dies/set 4 dies/set 5 dies/set
Setembre 13.91€ 19.09€ 24.31€ 29.86€ 35.25€
Octubre-maig
25.58€ 35.31€ 46.25€ 57.25€ 68.26€
Juny 8.09€ 10.40€ 13.37€ 16.01€ 18.75€

SAT esporàdic…………………6 €