Altres Serveis (SAM i SAT)

SAM (Servei d’atenció matinal)

És un servei que s’ofereix de 7,30 a 8,30 del matí per a tots aquells alumnes que per necessitats diverses han ser a l’escola abans de l’horari habitual d’inici de les classes.
El servei es dut a terme per l’Elena i la Rosa, monitores del menjador, que es fan càrrec d’aquests alumnes.

És una estona durant la qual els nens i nenes poden esmorzar i realitzar jocs de taula o lectura de contes.
El cost d’aquest servei està en funció de l’estona i els dies a la setmana en que s’utilitzi. Els preus són els següents:

2 dies/set

3 dies/set

4 dies/set

5 dies/set

½ hora

Setembre

16.66€

22.84€

29.06€

32.15€

22.84€

Octubre-maig

31.14€

43.48€

55.94

62.05€

43.48€

Juny

14.92€

20.13€

25.36€

27.88€

20.13€

SAM, esporàdic……………….6€

SAT (Servei d’atenció de tarda)

Aquest servei ofereix de 16,30 a 17,30 de la tarda. Oferix la possibilitat de berenar i dur a terme diferents tallers:
Dilluns: cuina
Dimarts: jocs de taula
Dimecres: manualitats
Dijous: racons de joc simbòlic
Divendres: joc lliure
És una activitat realitzada per la  Rosa i la Núria, monitores de menjador, que organitzen i duen a terme les diferents activitats.

SAT 1dia/set 2 dies/set 3 dies/set 4 dies/set 5 dies/set
Setembre 14.19€ 19.47€ 24.80€ 30.46€ 35.96€
Octubre-maig
26.09€ 36.02€ 47.18€ 58.40€ 69.63€
Juny 8.25€ 10.61€ 13.64€ 16.33€ 19.13€

SAT esporàdic…………………6 €

 

Anuncis