Altres Serveis (SAM i SAT)

SAM (Servei d’atenció matinal)

És un servei que s’ofereix de 7,30 a 8,30 del matí per a tots aquells alumnes que per necessitats diverses han ser a l’escola abans de l’horari habitual d’inici de les classes.
El servei es dut a terme per l’Elena i la Rosa, monitores del menjador, que es fan càrrec d’aquests alumnes.

És una estona durant la qual els nens i nenes poden esmorzar i realitzar jocs de taula o lectura de contes.
El cost d’aquest servei està en funció de l’estona i els dies a la setmana en que s’utilitzi. Els preus són els següents:

2 dies/set

3 dies/set

4 dies/set

5 dies/set

½ hora

Setembre

16.82€

23.07€

29.35€

32.47€

23.07€

Octubre-maig

31.45€

43.92€

56.50

62.67€

43.92€

Juny

15.07€

20.34€

25.61€

28.16€

20.34€

SAM, esporàdic……………….6€

SAT (Servei d’atenció de tarda)

Aquest servei ofereix de 16,30 a 17,30 de la tarda. Oferix la possibilitat de berenar i dur a terme diferents tallers:
Dilluns: cuina
Dimarts: jocs de taula
Dimecres: manualitats
Dijous: racons de joc simbòlic
Divendres: joc lliure
És una activitat realitzada per la  Rosa i la Núria, monitores de menjador, que organitzen i duen a terme les diferents activitats.

SAT 1dia/set 2 dies/set 3 dies/set 4 dies/set 5 dies/set
Setembre 14.33€ 19.67€ 25.04€ 30.76€ 36.31€
Octubre-maig
26.35€ 36.38€ 47.65€ 58.98€ 70.32€
Juny 8.33€ 10.71€ 13.77€ 16.49€ 19.32€

SAT esporàdic…………………6 €