Projecte Educatiu

TRETS D’IDENTITAT

PLURALISME IDEOLÒGIC I VALORS DEMOCRÀTICS

El CEIP TAGAMANENT és una escola pública, oberta a tothom i, en conseqüència, respectuosa amb les diferents maneres de pensar i les concepcions filosòfiques, polítiques o religioses de les famílies del seu alumnat, del professorat i del personal no docent, per tant, renuncia a qualsevol tipus d’adoctrinament.

INCLUSIVA. Educació per a tothom, escola per a tots i totes. Tenim en compte els diferents ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals. Juntament amb la dedicació a l’atenció a la diversitat, l’escola ha de garantir un bon nivell educatiu proporcionant a l’alumnat els aprenentatges instrumentals necessaris per desenvolupar les seves capacitats al màxim. La seva preparació en acabarl’Educació Primària serà un punt important per tal de facilitar la incorporació als estudis de Secundària.

ESCOLA CATALANA. La llengua catalana és la llengua vehicular del centre. La comunicació habitual en l’àmbit escolar, extraescolar. L’ensenyament-aprenentatgede les matèries curriculars, tret de la llengua castellana i anglesa, es fa en català.

SOCIALITZADORA. Educa en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint del’estricta competitivitat. Cerca fórmules diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fan de manera no prioritzada, i sempre vetllant perquè es donin les adequades condicions de respecte entre els companys i companyes.

ESCOLA DIALOGANT. Afavoridora del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels representants elegits per cada un d’aquests estaments.

ENSENYAMENT PERSONALITZAT I DE QUALITAT. Escola que aspira a un ensenyament de qualitat i personalitzat, que ensenyi a aprendre, a consultar i a adaptar-se a la constant evolució social (aprenentatge significatiu). Intentem que estiguin presents al centre les noves idees i tecnologies en educació per obtenir com a objectiu final una escola competent.

ESCOLA OBERTA A L’ENTORN. L’escola està oberta a incloure dins la seva programació activitats del poble que proposa l’Ajuntament.

També s’inclouen dins la programació sortides i colònies per educar als alumnes dins i fora del centre i gaudir de propostes educatives que ens ofereix l’entorn proper per enriquir al màxim els aprenentatges.

LÍNIA PEDAGÒGICA

Per tal d’aconseguir aquests principis la intervenció educativa serà activa, funcional i significativa i els mestres seran els encarregats de facilitar els aprenentatges. Aquests aprenentatges es basaran en 4 pilars:

  •  Aprendre a conèixer. El que suposa aprendre a aprendre per tal d’aprofitar les possibilitats que li ofereix l’educació.
  • Aprendre a fer, per tal que sigui capaç d’enfrontar-se a les diferents situacions que la vida li depara.
  • Aprendre a viure junts.Desenvolupant la comprensió de l’altre realitzant activitats que els ajudin a tractar els conflictes, respectar els valors del pluralisme i comprensió mútua.
  • Aprendre a ésser i actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal

L’educació dels alumnes del centre es fonamenta enfer-los descobrir allò que és al seu abast, de manera rigorosa i sistemàtica, respectant els ritmes d’aprenentatge i potenciant les capacitat individuals de cadascun, evitant d’aquesta forma tot tipus de discriminació. Ens basem en elprincipi d’igualtat i no-discriminació. Assumim la presencia d’alumnes amb necessitats educatives diferents i intentem donar-los respostes satisfactòries.

L’educació dels nostres alumnes parteix de la realitat i l’entorn més immediat per anar eixamplant-se i així comprendre realitats més allunyades. L’expressió de la cultura i realitats catalanes és, doncs, el punt de partença per obrir-se a les formes culturals de la resta de l’estat i del món amb sentit crític i de responsabilitat. En conseqüència, es mantenen col·laboracions i lligams amb altres institucions i es participa en programes, esdeveniments i festes de caràcter lúdic i/o culturals.

El nostre centre pretén ajudar als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i acceptar les pròpies qualitats i limitacions. Fomenta l’educació per la salut i el benestar propi. El nostre Pla d’Acció Tutorial recull aspectes referits als anteriors conceptes i una línia de treball de tutoria d’aula que pretén crear un espai de debat i tractament dels esmentats temes.

L’escola entén l’educació com una responsabilitat comuna compartida per les famílies i el centre. En aquest sentit considerem imprescindible i fomentem el diàleg entre família i escola per tal d’unificar criteris i dirigir les accions cap a objectius comuns.

L’escola té els projectes següents:

  • Punt. edu (biblioteca)
  • Llengües (introducció de l’anglès a P5)

Dins de l’assignatura de música també es participa en el projecte:

  • Cantània

MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL

L’acció educativa coherent que es pretén aconseguir al’Escola TAGAMANENT només és possible si resulta d’una projecció comuna de totsels esforços de la Comunitat Educativa en què es vertebra.

Així doncs, l’escola es gestiona de manera democràtica a través dels diferents òrgans de participació i govern que estableix la legislació vigent actual i segons el grau d’implicació i responsabilitat que se’n deriva.

Cadascun dels estaments de participació i govern (pares/mares d’alumnes, professors/es, personal no docent i administració local) s’elegeixen o es designen segons està establert a la normativa legal i estan puntualment informats sobre les qüestions que els afecten i que afecten el centre en general.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s